aanpak

Dikwijls komen organisaties pas in actie als de voorbereidingen al ver zijn gevorderd. Dat is jammer want tussen de subsidieaanvraag ontwikkelen en de ontvangst van de eerste gelden liggen altijd enkele maanden.

Start daarom vroeg met fondsenwerving, des te groter is de kans dat er tijdig geld is.

Ristore subsidiebegeleiding kent een aantal concrete stappen:
  • in een kennismakingsgesprek worden de projectplannen en mogelijkheden verkend en geeft de opdrachtgever de projectbeschrijving met begroting
  • afspraken worden uitgevoerd
  • een eerste verkenning naar de mogelijkheden van fondswerving vindt plaats
  • de eerste ideeen voor fondswerving worden door Ristore uitgewerkt
  • het concept actieplan wordt met opdrachtgever besproken
  • het actieplan wordt door Ristore uitgevoerd