projecten

Ristore subsidiebegeleiding voert projecten uit op het gebied van:

• Onderwijs, zorg en welzijn
• Arbeid en werkgelegenheid
• Natuur, milieu en energie
• Kunst,cultuur en media
• Onderzoek en ontwikkeling