• zorg: Op Herme van pleeggezin in Ell naar een uniek jeugdzorgconcept in Nederland
  • zorg: Op Herme van pleeggezin in Ell naar een uniek jeugdzorgconcept in Nederland
  • zorg: Op Herme van pleeggezin in Ell naar een uniek jeugdzorgconcept in Nederland
  • zorg: Op Herme van pleeggezin in Ell naar een uniek jeugdzorgconcept in Nederland
  • zorg: Op Herme van pleeggezin in Ell naar een uniek jeugdzorgconcept in Nederland

zorg: Op Herme van pleeggezin in Ell naar een uniek jeugdzorgconcept in Nederland

Ristore BV helpt de stichting Op Herme met het innoveren van de methodiek. Gelijktijdig  ondersteunt Ristore het bestuur bij het realiseren van de renovatie van de monumentale hoeve. Voor beide activiteiten worden er door Ristore fondsen geworven en biedt het projectondersteuning. Zo voert Ristore het projectmanagement  en wordt er gezocht naar de juiste partners om de  plannen gerealiseerd te krijgen.

<< Bij de afbeeldingen
Tekening: Impressie van de schuur na renovatie. De schuur wordt straks gebruikt voor het geven van muziekconcerten en het aanbieden van workshops

Op Herme heeft ook een rusthuis voor paarden en pony’s. De (pleeg)kinderen verzorgen en berijden de paarden hetgeen hun ontwikkeling zeer ten goede komt. Op de foto staat pleegmoeder Veronika Jong met een van de paarden.

Regelmatig worden er op zondagen voor donateurs en andere belangstellenden bij op Herme concerten gegeven. De kinderen die aan de zorgen van Op Herme zijn toevertrouwd laten dan samen met professionele musici zien wat ze in hun mars hebben. De kinderen leren namelijk allemaal een instrument te bespelen, waarbij de meeste kiezen voor de viool

Kadastrale minuut 1818
In 1857 was de hoeve in het bezit gekomen van Jan Mathijs Gerris, die het woonhuis liet herbouwen.

Heykeshoeve - eigenaar Stichting Op Herme Baldersstraat 1 te Ell – gemeente Leudal
Een rijksmonument met grote bouwhistorische waardeOp Herme

Uit archiefbronnen blijkt dat er op de plek van de huidige boerderij al begin achttiende eeuw sprake was van een hoeve die bewoond werd. Aangezien het omringende gebied nog steeds de naam draagt van de toenmalige eigenaren, de familie Heijkers, is het zeer goed mogelijk dat deze er enige generaties gewoond hebben en er al in de zeventiende eeuw sprake was van een hoeve.

Schuur

De schuur kende minstens 3 bouwfasen.
De houten draagconstructie in het voorste deel van de schuur dateert uit de oudste bouwfase.
De bouwmuren (voorgevel en achtergevel) van het voorste deel van de schuur stammen uit de late achttiende of vroege negentiende eeuw. De interne houtconstructie van dit deel is zelfdragend. De draagconstructie is ooit blijven staan terwijl de buitenmuren zijn vernieuwd. De afwijkende opzet van het eerste spant geeft aan dat er bij de voorloper van de huidige schuur in de voorgevel een poortopening geweest moet zijn.

Van de schuur is met name de houtconstructie in het voorste deel van hoge waarde. De oorspronkelijke constructie is her en der aangevuld en ondersteund met secundaire delen. Het is wenselijk om bij de restauratie van het dak in overleg met een constructeur deze delen weg te halen en de constructie waar nodig op minder ingrijpende wijze te ondersteunen.

Bakhuis

Begin negentiende eeuw was er al sprake van een bakhuis, dat echter een andere oriëntatie had dan het huidige gebouw. Het bakhuis is in de tweede helft van de negentiende eeuw herbouwd in de huidige vorm. In de westgevel is een restant van de oven te zien. Mogelijk is dit een restant van het eerste bakhuis, dat in het nieuwe 19e eeuwse bakhuis is geïntegreerd.

In de buitenmuren zijn van waarde:
- Het restant van de oven in de westgevel
- Het blokkozijn in de noordelijke topgevel

Het is wenselijk om bij herbestemming van het bakhuis zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige dichtgemetselde gevelopeningen.

Renovatie

Het renoveren van de schuur, het bakhuis en het erf rond de hoeve zal zorgen voor een geweldige kwaliteitsimpuls van de omgeving. Een gerenoveerd Op Herme zal als geen andere boerderij in de omgeving namelijk helemaal de sfeer van het boerenleven uit het verleden uitstralen. Bezoekers maar ook passanten krijgen een goed beeld van hoe boerenhoeves er vroeger in deze streek uitzagen. Het is de bedoeling dat bij renovatie ook de omgeving weer in oude luister wordt hersteld. Doordat Op Herme ook na renovatie blijft fungeren als rusthuis voor paarden kan deze boerensfeer goed vormgegeven en opgeroepen worden.

In de schuur die na restauratie zal fungeren als ruimte voor het geven van workshops op het gebied van (pleeg)zorg en als concertzaal  voor muziekuitvoeringen, zal voor bezoekers een kleine  expositie te zien zijn hoe in de 17e, 18e en 19e eeuw er op Op Herme werd geleefd. Er zijn gelukkig nog voorwerpen (o.a. oude gevelstenen), maar ook tekeningen en foto’s van de hoeve die dit mogelijk maken.

Thornroute

De monumentale Hoeve Op Herme zal na renovatie als bezienswaardigheid en rustpunt opgenomen worden in de Thornroute. Deze bij fietsers populaire route voert namelijk al langs Ell en een bezoek aan de hoeve zorgt er voor dat zij niet alleen kennismaken met het boerenverleden. Ook kunnen zij aan picknicktafels op het erf of in de schuur genieten van producten uit de streek. Producten die door jongeren, die op de boerderij dagbestedingsactiviteiten uitvoeren, worden gepresenteerd.

Verder kunnen straks ook de bezoekers die komen voor de muziekuitvoeringen of al degenen die bij op Herme workshops volgen kennis maken met dit (nog geheel vrij liggende)  unieke cultuurhistorische object.