• bedrijven en instellingen: Duurzame inzetbaarheid personeel ESF 2014-2020
  • bedrijven en instellingen: Duurzame inzetbaarheid personeel ESF 2014-2020
  • bedrijven en instellingen: Duurzame inzetbaarheid personeel ESF 2014-2020
  • bedrijven en instellingen: Duurzame inzetbaarheid personeel ESF 2014-2020
  • bedrijven en instellingen: Duurzame inzetbaarheid personeel ESF 2014-2020

bedrijven en instellingen: Duurzame inzetbaarheid personeel ESF 2014-2020

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen en Ristore BV ondersteunt bedrijven en instellingen daarbij.

Het ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Inmiddels zijn er twee aanvraagrondes geweest, namelijk in 2014 en 2015 en heeft Ristore voor verschillende organisaties met succes de subsidie aangevraagd. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Maximaal zijn deze kosten € 20.000,- per project. De maximale hoogte van de subsidie per aanvrager is dan ook vastgelegd op € 10.000,-.

Ristore ontzorgt bedrijven maximaal bij het indienen en na afloop ook bij het verantwoorden van de aanvraag. Vaak adviseert organisaties ook bij het maken van een keuze voor een deskundig adviseur. Alleen de advieskosten van een externe adviseur komen namelijk voor subsidie in aanmerking. Elk jaar gaat er in oktober een nieuw aanvraagtijdvak open. Ver daarvoor tipt Ristore haar klanten al op de mogelijkheid voor het aanvragen van de subsidie.

Organisaties die tot op heden met succes geprofiteerd hebben van de aanvraag zijn:

  • De stichting Kom Leren uit Maastricht. Project de Onderstroom boven – adviseur de KPC- groep
  • De stichting Vizyr uit Heerlen. Project de klant centraal – adviseur de Firm group
  • De stichting Katholiek Onderwijs Echt Maastricht e.o. Project Mijn professionele ontwikkeling – adviseur Leeuwendaal Advies BV
  • De stichting Weller Wonen uit Heerlen. Project Weller wil – adviseur @Mens
Genoemde projecten worden allen in het kalenderjaar 2016 tot uitvoering gebracht. Onder Lees meer treft u een korte beschrijving van een van de projecten. Wilt u meer weten neem dan gerust contact op met René Schreurs van Ristore BV