• ontwikkelingshulp: My Name is Kumar
  • ontwikkelingshulp: My Name is Kumar
  • ontwikkelingshulp: My Name is Kumar
  • ontwikkelingshulp: My Name is Kumar
  • ontwikkelingshulp: My Name is Kumar
  • ontwikkelingshulp: My Name is Kumar

ontwikkelingshulp: My Name is Kumar

Ristore subsidiebegeleiding BV ondersteunt vanaf de oprichting op 8 november 2013 de Stichting My Name is Kumar met het werven van fondsen voor haar project in India. De stichting zorgt in India voor 37 van deze straatkinderen.

De kinderen komen allemaal uit de 'Londor' bedelgemeenschap. Deze gemeenschap bestaat uit zo’n 400 mensen waarvan 150 volwassen en 270 kind zijn. De kinderen worden door de ouders gedwongen om te bedelen en van het geld dat ze ‘verdienen’ wordt vaak alcohol gekocht. Er is mede daardoor sprake van veel geweld binnen de gemeenschap en de kinderen lijden hier erg onder. Ontsnappen uit deze neerwaartse spiraal is niet mogelijk omdat op de leeftijd van 14-15 jaar al trouwen en moeten ‘ zorgen’  voor hun eigen gezin. De ‘ Londor’ gemeenschap woont daarbij ook nog eens in een zeer onveilige omgeving  van snelwegen en spoorlijnen. Kansen op stimulatie en ontwikkeling van de bewoners ontbreken dan ook. 

MY Name ls Kumar is er van overtuigd dat de vicieuze cirkel van armoede kan worden doorbroken door aan de kinderen in de gemeenschap een veilig thuis, verzorging en goed onderwijs te bieden.

Gestart is in 2013 met het bieden van onderdak aan de meest schrijnende gevallen. Inmiddels wordt er met steun van My Name is Kumar aan 37 kinderen een veilig thuis en goed onderwijs geboden.

Het streven is er op gericht dat er in de toekomst meer kinderen van deze positieve impact profiteren. Met de ondersteuning streeft de stichting  ook naar het tegengaan van kinderhuwelijken, geweld en seksueel misbruik. Door de kinderen op te vangen in ons kindertehuis biedt My Name is Kumar de kinderen van de ‘Londor‘ gemeenschap een kans op een betere toekomst.

Door de samenwerking beschikt de Care Foundation inmiddels ook over goede huisvesting en een professioneel team van verzorgers en maatschappelijk werkers, die er voor zorgen dat de kinderen zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen.

Ristore subsidiebegeleiding BV fungeert voor de stichting My Name is Kumar als ‘backoffice’ en adviseert de jonge stichting bij de doorontwikkeling van haar activiteiten. De mini- onderneming Buy Rice Back is zo’n activiteit. Ouders uit de bedelgemeenschap maken uit rijstzakken tassen, laptop- sleeves en vlaggetjes die via de website www.buyriceback.org. Over de hele wereld worden verkocht.