actuele subsidiemogelijkheden

Met subsidies willen overheden en fondsen dat er activiteiten uitgevoerd worden die aansluiten op de vraagstukken die men belangrijk vindt. Soms zijn subsidieregelingen bestemd voor heel Europa, soms voor alleen Nederland en soms alleen voor een bepaalde provincie, regio of gemeente.

Met de juiste subsidie kun je als organisatie vaak je eigen doelen beter waarmaken. Als organisatie lever je bovendien een bijdrage aan het oplossen van de grotere uitdagingen in onze samenleving. Subsidies van de overheid en van de fondsen richten zich dan ook op activiteiten die samenhangen met innovatie & onderzoek, energie & milieu, scholing & arbeid en zorg & welzijn.

Innovatie & onderzoek

Innovatie is noodzakelijk om te groeien als bedrijf. Maar ook om problemen op te lossen die ons allemaal raken. Zoals op het gebied van zorg, milieu, logistiek. Bekende subsidies zijn WBBSO, RDA, Innovatie-box, MIT-regeling.

Innovatie komt echter niet meer alleen van grote bedrijven. Een nieuwe app, met de potentie om een hele markt te ontwrichten, kan bij wijze van spreken op een zolderkamer worden ontwikkeld. Speciaal voor start- ups is er de WBSO- starters en de vroege-fase- financiering.


Energie & milieu

Investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Terugwinnen van grondstoffen uit afval. Het bedenken van een watervrij productieproces. Voorbeelden waarmee de natuur gespaard wordt en er ook nog financieel voordeel wordt behaald. De vele energie- en milieusubsidies die in Nederland en Europa beschikbaar zijn helpen daarbij. We noemen hier H2020 Energie, H2020 Climate Action, LIFE en DEI.


Scholing & Arbeid

Een gezonde economie kan niet bestaan zonder een goed functionerende arbeidsmarkt. Bedrijven en instellingen ondervinden echter vaak problemen om de juiste medewerkers te vinden of te behouden. Gelukkig zijn er een aantal interessante subsidies waar men gebruik van kan maken. We noemen hier de subsidieregeling ESF duurzame inzetbaarheid, ESF actie A, C en D, EGF, Erasmus+, EaSI.


Europa

Wie Europa zegt, zegt samenwerken! Het is een eis die bij veel Europese subsidies wordt gesteld. Een faire deal, zouden wij zeggen. Want samenwerking met partijen over de grens levert behalve subsidie nog veel meer op: kennis, netwerk, bekendheid. Van de honderden miljarden euro's die Europa tot 2020 investeert kan elke regio in Europa profiteren. EU- fondsen met een specifiek thema zijn Horizon 20120 voor mkb, EUROSTARS (Eureka), COSME (concurrentievermogen)  voor mkb, Creative Europe, CEF (vervoer), EaSI (werkgelegenheid), Europe for Citizens. (actief burgerschap)


Regio

EFRO: Voor méér innovatie en minder CO2 in uw regio.

Onderzoek naar CO2-arme technologieën en samenwerking met onderwijsinstellingen en regionale overheden. Het valt allemaal onder de definitie van EFRO. EFRO verschilt per Nederlandse regio

In Nederland zijn er vier EFRO-regio’s die het Europese subsidiebudget kunnen inzetten zoals zij dat passend vinden:

▪    EFRO landsdeel West
▪    EFRO landsdeel Oost
▪    EFRO landsdeel Noord
▪    EFRO landsdeel Zuid

In grote lijnen sluit dat aan op de regionale uitwerking van het nationale topsectorenbeleid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen, bij voorkeur in een regionaal samenwerkingsverband, projecten indienen voor subsidie. Voorwaarde is wel dat deze projecten aansluiten op de focusgebieden van de betreffende regio en bovendien passen binnen de thema’s 'innovatie' en 'koolstofarme economie'. Samenwerking is niet verplicht, maar vergroot zonder twijfel de kans op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag. Meer nog dan voorheen ziet de subsidieverstrekker graag dat mkb’s in dergelijke projecten deelnemen.

Ristore BV is goed ingevoerd in wat speelt in het EFRO landsdeel zuid en kent de verschillende deelprogramma’s die daar nu worden uitgevoerd. We noemen hier onder andere  de programma’s  Brainport (regio Eindhoven), LED (regio Zuid Limburg), Keyport (regio Midden –Limburg)  en Greenport (regio Noord Limburg). Al deze programma’s zijn inmiddels van start gegaan en zullen over de gehele periode 2014-2020 doorontwikkeld worden. Mocht u willen deelnemen aan een van de programma’s dan informeren we u graag.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij www.stimulus.nl.


Provincie Limburg

Ook de provincie Limburg is actief op het gebied van subsidies. Subsidies zijn te verkrijgen op de volgende gebieden:

·         Cultuur en sport
·         Economie en ruimte
·         Milieu en energie
·         Natuur, landschap en landbouw
·         Verkeer en vervoer
·         Welzijn en sport

Op dit moment zijn vele regelingen inmiddels verlopen en wordt er gewerkt aan het vaststellen van nadere subsidieregels. Een en ander hangt ook samen met het nieuwe collge van gedeputeerde staten dat in 2015 is aangetreden. Wilt u toch weten of u in aanmerking kunt komen voor een subsidie van de provincie laat ons dat dan even weten. Een telefoontje naar 06-46222181 is voldoende.


Fondsen

Daarnaast kent Nederland 737 vermogensfondsen met een cultureel en vaak liefdadig doel. Deze richten zich afhankelijk van hun doelstelling op een groot aantal gebieden. Hieronder noemen we deze gebieden en vermelden we als voorbeeld een of meer fondsen die op dat gebied actief zijn.

Economische ontwikkeling:
Instituut GAK, Rabo Foundation, Anton Jurgen Fonds

Gezondheidszorg:
Achmea Foundation, Elisabeth Strouven, Nuts Ohra Fonds, VSB fonds

Levensbeschouwing:
SKAN- fonds, Kerk en wereld, Overal, Ruigrok Stichting.

Kunst en cultuur:
Appie Baantjer fonds, Ahrend Fonds, Jong Talent Fonds, Nederlands Filmfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Rembrandt fonds, Van den Ende Foundation.

Maatschappij:
Stichting Doen, Cordaid Nederland, FNV Mondiaal, Oranjefonds, Kinderpostzegels Nederland.

Mensenrechten, vrede en veiligheid:
Triodos Foundation, Hein Fonds, Madelief Fonds, Par Terra fonds.

Onderwijs en onderzoek:
Dove Kinderen fonds, Elisabeth Kinderfonds, Stichting Jong, Erasmusstichting, NSGK, Wilde ganzen, Zonnige Jeugd, Westland fonds.


Ristore BV heeft ruime ervaring in het voorbereiden en indienen van aanvragen bij vermogensfondsen. Vaak zijn de extra middelen die u daardoor ontvangt heel welkom om de financiering van uw project rond te krijgen.